PieciSimti | LinkedIn
PieciSimti | Facebook

Drukas maketu noformēšana

Drukas maketu noformēšanas prasības

Drukas maketu noformēšanas prasības

1) Drukas failam jābūt sagatavotam pdf formātā CMYK krāsu sistēmā ar izšķirtspēju no 300 - 600 ppi.
Visiem drukas failiem nepieciešams iekļaut attēlus (embed). Tekstiem jābūt kurvētiem (outlines).

2) Nepieciešamas 5 mm pārlaides no griezuma līnijas uz āru. Elementiem, kuri turpinās pie pašas malas,
ir nepieciešams turpināties arī pārlaižu daļā. Baneriem pārlaides nav nepieciešamas.

3) Tekstu un pārējos elementus nenovietot tuvāk kā 5 mm no griešanas līnijas.

4) Visus maketus ir jāiesniedz ar cropmarkām (uzlīmēm - ar ploterīnijām).

5) Brošūrām un katalogiem drukas faila pdf lapaspusei ir jābūt arī kā drukātā materiāla vienai lapaspusei.

Ar pilnu drukas failu sagatavošanas instrukciju var iepazīties šeit.

Atceries!
Drukas faili iesniedzami vienā pdf failā, kur viena drukas materiāla lapaspuse ir viena pdf lapaspuse.
Visi digitālās drukas darbi, izņemot lielformātu, tiek veikti uz 320 x 450 mm loksnēm.
Lūdzam to ņemt vērā, liekot griezuma līnijas un pārlaides!

Cenas