PieciSimti | LinkedIn
PieciSimti | Facebook

Logo izstrāde


Logo izstrāde - kā tas notiek?

Logo izstrāde tiek veikta ciešā sadarbībā ar klientu, ņemot vērā klienta biznesa specifiku un vēlmes. Mēs izpētām uzņēmuma biznesa sfrēru un to, kas tai raksturīgs. Logo izstrādes procesā klients mums atbild dažādiem jautājumiem, kas mums palīdz saprast klienta vīziju, vēlmes. Tāpat arī būtiska nozīme ir biznesa sfēras specifikai, piemēram - metālapstrādes uzņēmuma logo izstrādes procesā klientam nepiedāvāsim izmantot zaļos toņus, tāpat arī eko produkcijas ražotājam - pelēkos.

Piedāvājam arī logo dizaina "atsvaidzināšanu" gadījumos, kad klientam ir jau izstrādāts logo, kuru viņš vēlas izmantot arī turpmākt, tikai jaunā - mainītā veidolā.

Mūsu aģentūrā logo izstrāde tiek uzticēta tikai darbiniekiem ar atbilstošu izglītību un pieredzi.


Logo izstrāde - cenas

Logo izstrādes cena tiek noteikta individuāli. 

Lai mūsu pirmās logo izstādes skices būtu maksimāli tuvas klienta vēlmēm, pirms darba uzsākšanas katram klientam nosūtām tabulu aizpildīšanai, kas atrodas šeit.


 


Ja Jums ir kādi jautājumi, vai vēlaties konsultāciju, sazinieties ar mums.